Wijk de Held

De Held was de eerste Vinex-wijk van de gemeente Groningen, waarvoor de plannen in de jaren ’90 van de 20e eeuw werden gemaakt. Refererend aan het voor Noord-Groningen zo kenmerkende wierdenlandschap, is De Held opgebouwd uit verschillende woonmilieus die op (schier)eilanden c.q. terpen tussen het groen of in het water liggen. Ieder eiland beschikt over een eigen identiteit. De naam verwijst naar de polders waarin de wijk is gebouwd: de Jonge Held en de Oude Held, die op hun beurt weer zijn vernoemd naar de molens en gemalen die de polders droog hielden.

Wijkbewoners wonen hier met plezier, misschien vanwege het groen, het water, de relatieve rust en toch de nabijheid van voorzieningen, snelwegen en binnenstad of omdat het gewoon prettig wonen is. Een wijk waarin het niet echt bruist en met weinig voorzieningen, maar ook met weinig problemen en nauwelijks overlast.

Mede vanwege het ontbreken van voorzieningen en het karakter van een Vinex-wijk, is De Held een wijk waarin we elkaar als bewoners niet als vanzelf ontmoeten en leren kennen en ook niet automatisch een grote betrokkenheid bij de wijk hebben. De wijkraad probeert die betrokkenheid te bevorderen, naast haar taak als adviesorgaan van de gemeente en vertegenwoordiger van bewonersbelangen.