Wie is de Wijkraad

Waar staan wij als wijkraad voor?

Als wijkraad:

 • willen wij de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in De Held verder verbeteren;
 • willen wij alle bewoners van De Held een platform bieden om de maatschappelijke betrokkenheid in De Held te vergroten;
 • willen wij een krachtige een eenduidige stem laten horen naar de gemeente Groningen en andere relevante instanties;
 • steunen wij initiatieven die voor (bewoners van) De Held van belang zijn.

Hoe doen we dat?

 • wij hebben contact met de gemeente over verkeer en groenvoorzieningen;
 • wij beheren van financiële bijdrage voor wijkbewoners vanuit de gemeente;
 • wij organiseren activiteiten voor onze bewoners;
 • wij schrijven verbeterplannen voor de wijk;
 • wij hebben contact met Wij Vinkhuizen, het wijkteam regio west, andere wijkorganisaties en jullie;
 • wij proberen jullie met elkaar te verbinden;
 • wij bezoeken vergaderingen en volgen het nieuws in de gehele gemeente Groningen

U kunt ons steunen! Hoe? Door mee te denken over de leefbaarheid van onze wijk. Persoonlijke contacten worden zeer op prijs gesteld! Wij vinden het fijn als u ons helpt bij activiteiten en initiatieven.

Wie zijn wij zelf?

Wij zijn enthousiaste wijkbewoners die zich volop willen inzetten voor De Held:
 • Henk Hummel: Vanaf begin januari 2018 ben ik lid van wijkraad De Held. Ik woon aan de Leegeweg sinds 1998. Ik wil mij inzetten voor de bewoners van de wijk om de leefbaarheid in brede zin te vergroten. Hiervoor is de wijkraad een belangrijk platform naar allerlei instanties zoals klankbordgroepen, stadsdeeloverleg,  andere wijkraden en ook Wij Vinkhuizen www.wij.groningen.nl/vinkhuizen. Daarnaast zijn er laagdrempelige contacten met vertegenwoordigers van de Gemeente Groningen waardoor  wijkproblemen snel onder de aandacht gebracht kunnen worden. De wijkraad maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, facebookpagina en een website, maar ook de Westerkrant is een communicatiemiddel. Hierbij nogmaals een oproep aan wijkbewoners om mee te denken over de leefbaarheid van onze wijk.
 • Ria Jansma:
 • Wilma Koomen: Sinds begin dit jaar ben ik lid van wijkraad De Held.  Ik woon al sinds 1999 in de wijk De Held, aan de Leegeweg, samen met mijn gezin. Ik vind het belangrijk dat de wijkraad de belangen van alle wijkbewoners behartigt, dit is voor mij de reden om in de wijkraad te gaan. Dit betekent dat de wijkraad zich meer moet profileren en zichtbaar moet worden voor de wijkbewoners. Dat vraagt ook inzet en betrokkenheid van de bewoners om wensen kenbaar te maken.De gemeente stelt gelden beschikbaar om de leefbaarheid en saamhorigheid van de wijk te vergroten. Gelden die vrij te besteden zijn door en voor wijkbewoners, ideeën vanuit de wijkbewoners zijn dan ook van harte welkom. Ik wil alle wijkbewoners daarom ook vragen in contact te komen met de wijkraad om zo met elkaar een geweldige woonomgeving te creëren voor iedereen.