Wie is de Wijkraad

Waar staan wij als wijkraad voor?

Als wijkraad:

 • willen wij de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in De Held verder verbeteren;
 • willen wij alle bewoners van De Held een platform bieden om de maatschappelijke betrokkenheid in De Held te vergroten;
 • willen wij een krachtige een eenduidige stem laten horen naar de gemeente Groningen en andere relevante instanties;
 • steunen wij initiatieven die voor (bewoners van) De Held van belang zijn.

Hoe doen we dat?

 • wij hebben contact met de gemeente over verkeer en groenvoorzieningen;
 • wij beheren van financiële bijdrage voor wijkbewoners vanuit de gemeente;
 • wij organiseren activiteiten voor onze bewoners;
 • wij schrijven verbeterplannen voor de wijk;
 • wij hebben contact met Wij Vinkhuizen, het wijkteam regio west, andere wijkorganisaties en jullie;
 • wij proberen jullie met elkaar te verbinden;
 • wij bezoeken vergaderingen en volgen het nieuws in de gehele gemeente Groningen

U kunt ons steunen! Hoe? Door mee te denken over de leefbaarheid van onze wijk. Persoonlijke contacten worden zeer op prijs gesteld! Wij vinden het fijn als u ons helpt bij activiteiten en initiatieven.

Wie zijn wij zelf?

Wij zijn enthousiaste wijkbewoners die zich volop willen inzetten voor De Held: