Inloopbijeenkomst Plan zonnepark Dorkwerd 9 juli

Dinsdag 9 juli van 17.00 tot 20.00 uur is er in de kerk van Dorkwerd een inloopbijeenkomst over het plan om op de plek van het baggerdepot Dorkwerd een zonnepark te bouwen. Het baggerdepot ligt tussen het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal in, bij de kruising van deze twee wateren. Dit initiatief is in september 2018 gepresenteerd tijdens een informatiemiddag over het nieuwe bestemmingsplan voor de Zernike Campus. De vergunningprocedure voor het realiseren van een zonnepark op het depot is inmiddels in gang gezet. Het zonnepark zou 12 hectare groot moeten worden. Met de jaarlijkse energieopbrengst van het zonnepark kan 5 miljoen keer gedoucht worden.

De inloopbijeenkomst wordt georganiseerd door de betrokken bedrijven: Solarfields, Grondbank GMG en K3. Zij praten belangstellenden dan bij over de stand van zaken. De bedrijven hebben over deze ontwikkeling afspraken gemaakt met de provincie Groningen. Hebt u vragen? Neem dan contact op met Marloes Sprong-Ariëns van K3, via e-mail of telefoon: 024 348 88 27. Kijk voor meer informatie opsolarfields.nl. De kerk van Dorkwerd staat aan de Hoogeweg 2 in Groningen.

Tiny Houses Westpark

Beste belanghebbenden,

Vanwege de grote belangstelling organiseert de gemeente Groningen nog één en tevens laatste bijeenkomst voor geïnteresseerden, zowel omwonenden als potentiële Tiny House bewoners.  

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op maandag 17 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur in het gebouw ‘Tuin in de Stad’ Westpark, Tarralaan 6 te Groningen. Aanwezig zijn medewerkers van de gemeente en van de werkgroep Lutje Westpark.

Zij hopen u op 17 juni te ontmoeten.

wijkraad De Held