Verkeersmaatregelen Leegeweg

Vanuit de gemeente hebben we een update gekregen inzake de voortgang van de te nemen verkeersmaatregelen Leegeweg naar aanleiding van de gehouden bewonersbijeenkomst op 27 maart j.l..

“Op dit moment worden de verkeersmaatregelen (variant1: wegversmalling met busvriendelijke drempel en fietspassage) gesimuleerd. Met deze simulatie wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor het verkeer als deze maatregelen worden toegepast. Helaas is deze simulatie nog niet afgerond”

We blijven in contact met de gemeente en zodra de gegevens van de simulatie binnen zijn zullen wij deze aan jullie terugkoppelen.

Tevens is er vanuit Hoogkerk een bijeenkomst georganiseerd over de te nemen maatregelen om de snelheid op de het stuk Kerkstraat vanaf de Vierverlatenweg en de Leegeweg/Noodweg tot aan de Maresiusstraat en het stuk Leegeweg naar de Held toe tot aan de Arminiusstraat te beperken. Ook van deze ontwikkelingen zullen wij jullie op de hoogte houden.