Top 3 De Held

Ingediende Top 3 De Held bij de gemeente op 2 mei 2018

Wijkraad de Held heeft op haar facebook-pagina een oproep gedaan om ideeën aan te dragen voor een top 3 van gewenste aanpassingen in de wijk. Hierop zijn 25 reacties naar voren gekomen (zie bijlage). Wijkraad De Held heeft door middel van een poll op facebook en door een stukje in de Westerkrant geïnventariseerd welke issues de wijkbewoners het belangrijkste vinden. Hiermee is ook de input vanuit de bijeenkomst verkeersmaatregelen Leegeweg meegenomen.

Uiteindelijk zijn de volgende punten, in willekeurige volgorde, naar voren gekomen voor het indienen van een top 3 bij de Gemeente Groningen.

Voetgangersoversteekplaatsen (zebra) De Held.

Wijkbewoners willen heel graag de drukke weg De Held veilig over kunnen steken door middel van een zebra. Momenteel is de straat De Held een brede weg die gebruikt wordt als doorgaande weg naar Gravenburg en de aansluiting op de Friesestraatweg bij Slaperstil. Deze weg wordt ook gebruikt door bussen. Het oversteken van deze weg om bijvoorbeeld naar het Roege Bos te kunnen vindt men lastig en niet veilig, vooral ook voor kinderen. Het verzoek is om twee zebrapaden aan te leggen in het verlengde van de entrees naar het Roege Bos, zie foto’s.

 

Voetpad langs Leegeweg.

Zowel de bewoners van de wijk De Held als van de wijk Gravenburg willen graag dat langs de gehele Leegeweg een voetpad komt. Momenteel mist er een stuk voetpad tussen de laatste bebouwing van de wijk De Held en de boerderij van aannemer Boonstra (Leegeweg 3). De Leegeweg wordt veel door de bewoners gebruikt om een “rondje Leegkerk” te wandelen. De bewoners voelen zich wandelend niet veilig op dit stuk Leegeweg aangezien de weg ook gebruikt wordt door bussen en fietsers. De weg is zo smal dat er eigenlijk geen plaats is voor de wandelaars.

Huidige situatie Leegeweg

Voetpad langs Leegeweg

Aanpakken bussluis.

Momenteel ligt er een niet gebruikte bussluis tussen Vinkhuizen en De Held. Deze bussluis/weg is afgesloten voor autoverkeer middels betonblokken. (recent geschilderd)

Deze doorgang van De Held en naar Vinkhuizen wordt gebruikt door fietsers van zowel de wijk De Held als de wijk Gravenburg. Bewoners zien graag dat deze doorgang aangepakt wordt. Het ziet er rommelig uit, smalle doorgangen voor de fietsers, plassen blijven staan en er mag meer verlichting komen.

Voorstel is om het stuk tussen Edelsteenlaan en de manege in het geheel aan te pakken, dit gedeelte wordt momenteel niet gebruikt door auto’s/bussen.

De weg kan versmald worden tot een breed fietspad met eventueel een wandelpad ernaast. De rest van de ruimte kan dan gebruikt worden om de stuken bos/park door te laten lopen. Zo kan er mooi wandelgebied gecreëerd worden.

Het begin van het fietspad kan beginnen ter hoogte van de manege. De waterpartijen aan beide kanten van de weg eventueel met elkaar verbinden en een fietsbrug/overgang creëren.

Huidige situatie

 

Water verbinden

Het fietspad moet zo breed worden dat er makkelijk twee stromen fietsers naast elkaar kunnen fietsen. Toegang kan geblokkeerd worden voor auto’s d.m.v een goed zichtbaar midden-paaltje.

Het gedeelte tussen manage en Edelsteenlaan zal dan als park/bos kunnen worden aangelegd zoals aan weerszijden momenteel reeds is, met daar doorheen een goed verlicht fietspad. Het landelijke karakter van de wijk De Held wordt dan benadrukt en de fietser heeft voorrang/prioriteit.

Voorbeelden:

 

De aansluiting van het fietspad op uiteindelijk de Edelsteenlaan zou zo gemaakt dienen te worden dat de fietsers komende vanaf de Leegeweg voorrang hebben op het verkeer afkomstig van de Parelstraat.

gewenste voorrangssituatie

Bijlage

Inventarisatie reacties facebook:

 • verfraaien rotonde Siersteenlaan/De Held/ Kliefdiep
 • geveltuintjes
 • voetgangersoversteekplaatsen op De Held naar het Roege Bos baskets in de voetbalkooi – looppad naar speeltuin eind James Baldwinstraat en groen/bomen
 • 30 km zone James Baldwinstraat
 • nieuw looppad langs de grote vijver –
 • voetgangersoversteekplaats Leegeweg
 • freerun of mtb parcour voor oudere jeugd
 • verfraaien bussluis
 • lantaarnpalen langs fietspad De Held-Gravenburg rechtop zetten
 • clubhuis
 • voetpad langs de Leegeweg
 • meer groen onderhoud
 • meer prullenbakken in de wijk
 • brug over vijver in het WestparkSommige punten kunnen bewoners zelf melden bij de gemeente met de vraag of ze hier wat aan kunnen doen, zoals de lantaarnpalen rechtzetten, onderhoud aan groen, overwoekerde voetpaden etc. Dit is niet voor de wijkraad.Voetpad langs de Leegeweg en de voetgangersoversteekplaats Leegeweg kunnen meegenomen worden in het overleg met de gemeente mbt de verkeersmaatregelen Leegeweg.