Aanpak Ring West

Zodra de zuidelijke ringweg voltooid is, zal ook de westelijke ringweg worden aangepakt. Het gaat om het meest noordelijke gedeelte van de westelijke ringweg, vanaf afrit Kostverloren tot het Reitdiepplein. De weg wordt ongelijkvloers en de verkeerslichten verdwijnen. Dit is het laatste gedeelte van de ring waar de verkeerslichten zullen verdwijnen. Daarna is de gehele ring verkeerslichtvrij. Dit zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer. Het plan zal de komende jaren verder uitgewerkt worden. De uitvoering begint op zijn vroegst in 2022.

Klik hier voor meer informatie.