Wijkraad bestuursleden gezocht!

Beste wijkbewoners,

Wijkraad de Held zoekt nieuwe bestuursleden.

Door een samenloop van omstandigheden zoeken we nieuwe bestuursleden voor de wijkraad.

De wijkraad is in de eerste plaats een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Met de vorming van een wijkraad heeft de gemeente meer invloed gegeven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen in de wijk. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk. Maar ook het leefbaar houden van de wijk, wijkbewoners met elkaar in contact brengen etc. valt onder de doelstellingen.

Misschien kent u de wijkraad van haar jaarlijkse activiteiten; de rommelmarkt tijdens Koningsdag, de sport- en speldag, de Nieuwjaarsborrel, Lentekriebels of het bijdragen aan diverse verkeersveiligheidsmaatregelen in de wijk.

We zijn op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zoeken we leden voor de aandachtsgebieden: communicatie, verkeer, groen en grijs en het organiseren van activiteiten. Een andere samenstelling is natuurlijk ook mogelijk.

 

Dus heb je zin om:

  • activiteiten te organiseren voor de wijk
  • te communiceren met wijkbewoners
  • wijkbewoners bij elkaar te brengen
  • af en toe te koken of te knutselen op een feestje
  • inkomsten en uitgaven van de wijk te beheren?

Dan zoeken we jou! De tijdsinvestering is flexibel en afhankelijk van je inzet. We vergaderen momenteel eenmaal per maand.

 

Mochten we per half november geen nieuwe leden kunnen vinden, dan wordt de wijkraad mogelijk opgeheven. Een keiharde consequentie zou zijn dat we alle subsidiegelden terug moeten betalen aan de Gemeente. Dat moeten we met ons allen toch niet willen? Meld je daarom snel bij ons. Dat kan via onze website http://www.de-held.nl of Facebook pagina https://www.facebook.com/wijknieuwsdeheld.

 

Groet,

jullie wijkraadleden