Nieuwsflits #4

Aanpassingen Leegeweg

In het najaar van 2017 zullen er een aantal aanpassingen worden doorgevoerd aan de Leegeweg tussen De Held en Gravenburg. Het doel van deze aanpassingen is om de verkeersveiligheid op dit stuk weg te verhogen. De aanpassingen bestaan uit:

  • Ter hoogte van het gemeentebord Groningen/Hoogkerk en ter hoogte van de bebouwing aan de zijde van Gravenburg wordt in beide richtingen een 50 markering aangebracht op het asfalt.
  • Er worden twee plateaus van 8 centimeter aangebracht. ter hoogte van de bebouwing aan de de zijde van De Held en ter hoogte van het gemeentebord Groningen/hoogkerk. Deze verhogingen worden in zogenaamde sinusvorm aangelegd zodat de lijnbussen niet te veel hinder ondervinden.
  • Op het wegvak ter hoogte van de kinderopvang ‘De Kleine Held’ wordt aan beide zijden de term ‘SCHOOLZONE’ op het wegdek aangebracht.