Beslis mee met de gemeente

Beste wijkbewoners,

bijgaand worden ook jullie uitgenodigd om met de gemeente te praten over ideeën en besluiten voor de stad Groningen. De deuren staan open voor jullie creativiteit. Meld je vooral aan voor 12 november.

Jullie wijkraad.

 

Geachte heer, mevrouw,

Heeft u als Stadjer of bewonersorganisatie een goed idee voor uw straat, wijk of voor de hele Stad? Kom dan in de Open Raad in het stadhuis op zaterdagmiddag 12 november. Enthousiaste raadsleden kunnen dan uw plan adopteren. Om mee te denken en mee te helpen om het ook echt uit te voeren.

Om wat voor ideeën kan het gaan? Maakt niet uit. Als het maar een idee is waar de Stadjers in uw straat, wijk of de hele stad wat aan hebben. Een oplossing voor een gevaarlijke verkeerssituatie in de straat? Een creatief plan om de contacten tussen wijkbewoners te bevorderen? Een spannend idee om de stad nog beter op de kaart te zetten? Kom maar op, de Groningse gemeenteraad wil het graag horen in de Open Raad.

Adopteren

In de Open Raad vertelt u uw voorstel aan de gemeenteraadsleden. Na de presentatie wordt er gestemd om te kijken wat de raad ervan vindt. Eén of meer enthousiaste raadsleden kunnen dan het plan adopteren. Dat betekent dat ze samen met u kijken hoe uw initiatief een succes kan worden. Ook als er geen meerderheid is, kunnen raadsleden het plan adopteren om te kijken wat er misschien tòch nog mogelijk is.

Welkom

De Open Raad is van 15.00 tot 16.30 uur op zaterdag 12 november, de laatste dag van Let’s Gro. Dat is een driedaagse manifestatie over de toekomst van de stad Groningen. De Open Raad is nieuw voor de Groningse gemeenteraad. Het is geen officiële raadsvergadering, maar een experiment. Een nieuwe manier om goede ideeën van Stadjers een kans te geven. Om misschien net dat duwtje te geven om het ook echt uit te kunnen voeren. Ook als u geen initiatief voor de Open Raad hebt, bent u welkom om die zaterdagmiddag naar alle plannen te luisteren en de stemmingen mee te maken. De Open Raad wordt ook live op internet uitgezonden via groningen.nl/gemeenteraad. Er kunnen zo’n tien voorstellen worden behandeld. Na de Open Raad kunnen Stadjers en raadsleden met een hapje en een drankje met elkaar verder praten.

Aanmelden

Meldt u zich zo snel mogelijk aan via raad@groningen.nl dan nemen we contact op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsleden Diederik van der Meide (06 551 163 33, diederikvandermeide@raad.groningen.nl) en Arjen Banach (06 245 771 14, arjenbanach@raad.groningen.nl) of de Griffie van de gemeenteraad (050 367 77 02, raad@groningen.nl).

Graag tot ziens in de Open Raad!

Hartelijke groet,

Diederik van der Meide, raadslid, Arjen Banach, raadslid, Roelf Reinders, Griffie gemeenteraad Groningen